commits December 2015

commits@lists.open-mesh.org
  • 1 participants
  • 47 discussions

31 Dec '15
[batctl] next: batctl: Fix typo "preferrably" (72caa60)
by postmaster@open-mesh.org 31 Dec '15

31 Dec '15
[batman-adv] master: Merge branch 'next' (319057e)
by postmaster@open-mesh.org 30 Dec '15

30 Dec '15

30 Dec '15

30 Dec '15
[batman-adv] master: Merge branch 'next' (03cb7fe)
by postmaster@open-mesh.org 30 Dec '15

30 Dec '15
[batman-adv] next: Merge branch 'maint' into next (57f7452)
by postmaster@open-mesh.org 30 Dec '15

30 Dec '15

30 Dec '15
Results per page: